Projektet är utfört under hösten 2014 av studenter vid Södertörns högskola under momentet ljud och bild.