Åsa Cajander är docent i datavetenskap med inriktning mot människa-datorinteraktion vid institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet och leder arbetet inom DOME-konsortiet. Jonas Moll är postdoktor i människa-datorinteraktion vid  institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet med fokus på forskning inom DOME-konsortiet. Sedan 2012 har Uppsala Läns Landsting erbjudit patienter möjligheten att se sin journal via nätet. DOME- konsortiet forskar kring införandet av dessa journaler. Vårdpersonal har visat oro inför införandet kring hur patienter ska ta till sig informationen samtidigt som patienternas mottagande har varit positivt. I det här samtalet delar Åsa och Jonas med sig av insikter från sin senaste forskning inom projektet.

Läs mer om projektet på DOME-konsortiets sida!

Du kan också
Ladda ner ljudklippet
Prenumerera på vår podcast