Arbete pågår – Ryska revolutionen 100 år

Ryska revolutionen fyller 100 år och jubileumskonferensen Hundred Years of Russian Revolution in Art and Aesthetics, arrangerad av bl.a. Baltic Worlds och CBEES,  ställer frågor om vilken betydelse den ryska revolutionen har idag och hur den påverkat bland annat konsten och det svensk/ryska samarbetet?

Studenter från MT-Talks arbetade med att dokumentera konferensen som pågick 19-21 oktober på Färgfabriken, Södertörns högskola och Moderna muséet. Dessa bilder är tagna från första dagen på Färgfabriken. Bl.a. intervjuades den ryska hiphopgruppen Breakin’ revolution, journalisten Per Enerud och professor i idéhistoria Mark Bassin. Materialet som samlades in ska nu bearbetas vidare.

Studenterna som intervjuade, fotograferade och filmade på plats var Viktoria Sahl. Matilda Törnkvist, Cathrin Book, Lukas Lunde och Emil Lindstedt.

TänkOm! 2017  –  Designtävling för IMD och JMM

IMD14 på Openlab, hösten 2015