Forskarporträtt om Johan Rönnby, professor i marinarkeologi på Södertörns högskola. Filmad och redigerad av: Niklas Fridell, Julia Jonsson och Theo Gerken. Gjord inom Medieteknik A inom Journalistik och Multimedia på Södertörns högskola. Inspelad januari 2012.