Tina Sayed Nestius från Rättviseförmedlingen

 

Fredrik Marcus från Creuna

 

Fredrik Söderquist från retorikämnet på Södertörns högskola