Forskarporträtt: Johan Rönnby


Forskarporträtt om Johan Rönnby, professor i marinarkeologi på Södertörns högskola. Filmad och redigerad av: Niklas Fridell, Julia Jonsson och Theo Gerken. Gjord inom Medieteknik A inom Journalistik och Multimedia på Södertörns högskola. Inspelad januari 2012.

Kjell Östberg, forskarintervju


Forskarintervju med Kjell Östberg, professor och forskningsledare på Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola. Filmen är gjord av Emilie Kilström, Mathilda Brorström och Camilla Kandefelt.